Thân chào các mutizens,

Dưới đây là sự kiện đua top sẽ diễn ra tại GEMINI trong tháng 08/2016 !


1. Đua TOP Reset Tháng 8A Thời Gian :

  • 0h' ngày 01/08/2016 đến 24h ngày 31/08/2016


B Nội Dung - Quy Định :

  • Sự kiện đua top reset sẽ được mở tại GEMINI trong thời gian trên
  • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt số lần reset cao nhất top tất cả bảng xếp hạng tháng nhận được giải thưởng
  • Top xét theo hạng mục
  • Đổi giới tính xóa dữ liệu top tháng sẽ phải đua top lại từ 0 lần


C Lưu Ý :

  • Giải trao theo chủng tộc - hỗ trợ top tháng liên hệ yahoo : hotro_muvietnam
  • Sử dụng nhân vật mới đua top sẽ đạt hiệu quả cao nhất
  • Giới hạn reset sẽ được bật
  • Hỗ trợ tân thủ sẽ được bật


D Phần Thưởng :
Xếp Hạng
Hạng mục
Reset >800<1000
Hạng mục
Reset >1000
Bonus reset
>1200
1
1 set item socket + 1 option tùy chọn + 1 option socket + luck 1 set item socket + 2 option tùy chọn + 1 option socket + luck Sét Socket + luck + 02 Option + 02 Op Socket
300.000 Gcoin
2 1 set item 380 + 2 option tùy chọn + luck 1 set item socket + 1 option tùy chọn + 1 option socket + luck Sét Socket + luck + 02 Option + 01 Op Socket
200.000 Gcoin
3 1 set item 380 + 2 option tùy chọn 1 set item 380 + 2 option tùy chọn + luck Sét Socket + luck + 01 Option + 01 Op Socket
100.000 Gcoin
4 100.000 Gcoin 200.000 Gcoin 300.000 Gcoin
Mọi thắc mắc cần giải đáp và hỗ trợ liên hệ yahoo : hotro_muvietnam hoặc hotline : 0912.092.685 !...

MU Việt - Huyền Thoại Tái Sinh.