Thân chào các mutizens,

Dưới đây là sự kiện đua top sẽ diễn ra tại LIBRA trong tháng 08/2016 !


1. Đua TOP Reset Tháng 8A Thời Gian :

 • 0h' ngày 01/08/2016 đến 24h ngày 31/08/2016


B Nội Dung - Quy Định :

 • Sự kiện đua top reset sẽ được mở tại LIBRA trong thời gian trên
 • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt số lần reset cao nhất top tất cả bảng xếp hạng tháng nhận được giải thưởng
 • Top xét theo hạng mục
 • Đổi giới tính xóa dữ liệu top tháng sẽ phải đua top lại từ 0 lần


C Lưu Ý :

 • Giải trao theo chủng tộc - hỗ trợ top tháng liên hệ yahoo : hotro_muvietnam
 • Sử dụng nhân vật mới đua top sẽ đạt hiệu quả cao nhất
 • Giới hạn reset sẽ được bật
 • Hỗ trợ tân thủ sẽ được bật


D Phần Thưởng :
Xếp Hạng
Hạng mục
Reset >600<800
Hạng mục
Reset >800<1000
Bonus reset
>1000
1
Sét Item 380 + luck + 03 Option Sét Socket + luck + 02 Option + 01 Op Socket Sét Socket + luck + 02 Option + 02 Op Socket
300.000 Gcoin
2 Sét Item 380 + luck + 02 Option Sét Socket + luck + 01 Option + 01 Op Socket Sét Socket + luck + 02 Option + 01 Op Socket
200.000 Gcoin
3 Sét Item 380 + luck + 01 Option Sét Socket + luck + 01 Option Sét Socket + luck + 01 Option + 01 Op Socket
100.000 Gcoin
4 200.000 Gcoin 300.000 Gcoin 300.000 Gcoin

2. Đua TOP Phú Hộ Tháng 8

A Thời Gian :

 • 0h ngày 01/08/2016 đến 24h ngày 05/08/2016


B Nội Dung - Quy Định :

 • Sự kiện đua top nạp thẻ sẽ được mở tại LIBRA trong thời gian trên
 • Kết thúc sẽ có 3 chiến binh đạt gcoin nạp vào LIBRA nhiều nhất trong thời gian sự kiện
 • Top xét theo hạng mục


C Lưu Ý :

 • Giải tùy chọn chủng tộc
 • Hỗ trợ nạp chuyển khoản vào game muộn nhất không quá 21h ngày kết thúc top
 • Nạp thẻ gate ( 5% ) hoặc chuyển khoản ( 10% ) để đạt nhiều lợi ích nhất
 • hỗ trợ nạo tiền chuyển khoản liên hệ yahoo : hotro_muvietnam hoặc hotline : 0912.092.685 !


D Phần Thưởng :
Top Nạp Thẻ
Hạng mục
>1.500.000
<5.000.000
Hạng mục
>5.000.000
<10.000.000
Hạng mục
>10.000.000
1
5 slot thêm option socket vào item

- Wing 2.5 + Luck + mnl
- 5 slot thêm option socket vào item
- 3 Slot nâng Item lên 2 cấp độ
- Wing 3 + Luck + mnl
- 3 Slot nâng Item lên +15
- 5 slot thêm option socket LV3 vào item
Danh Hiệu : Đại Gia
2 4 slot thêm option socket vào item
- Wing 2.5 + mnl
- 4 slot thêm option socket vào item
- 2 Slot nâng Item lên 2 cấp độ
- Wing 3 + mnl
- 2 Slot nâng Item lên +15
- 4 slot thêm option socket LV3 vào item
Danh Hiệu : Đại Gia
3 3 slot thêm option socket vào item
- Wing 2.5 + Luck
- 3 slot thêm option socket vào item
- 1 Slot nâng Item lên 2 cấp độ
- Wing 3 + Luck
- 1 Slot nâng Item lên +15
- 3slot thêm option socket LV3 vào item
Danh Hiệu : Đại Gia
4 Cánh cấp 2 + luck Cánh cấp 2.5 Cánh cấp 3
Danh Hiệu : Đại Gia

Mọi thắc mắc cần giải đáp và hỗ trợ liên hệ yahoo : hotro_muvietnam hoặc hotline : 0912.092.685 !...

MU Việt - Huyền Thoại Tái Sinh.